Rozpis

Brněnského běžeckého poháru

Startovné 80 Kč pro každého účastníka. V případě nákupu karty BBP
(rychlejší registrace) jednorázový poplatek 10  Kč.

Časový rozvrh je pro všechny závody jednotný

Prezentace: 8.00 hod.

Start:

9.00 hod. – starší žactvo

9.15 hod. – mladší žactvo

9.30 hod. – přípravky

(ostatní kategorie mladších přípravek budou dle pořadatele od 9.40)

10.30 hod. – Dky; Dci; Jky; Jři; Ž; ŽV; MV4; start na 5 km

11.15 hod. – M; MV1; MV2; MV3 start na 10 km

Žactvu je povoleno zúčastnit se závodu na 5 km s řádným bodováním ovšem za příslušnou starší kategorii. Dorostenci a junioři se mohou zúčastnit 10 km závodu s řádným bodováním také za příslušnou starší kategorii. Dorostenky, juniorky a ženy se mohou zúčastnit 10 km závodu, a muži mohou startovat na 5 km trati. Nebudou však bodováni.

Závody BBP jsou veřenosti přístupné a nejsou limitovány žádným omezením. Každý se zde zúčastňuje na vlastní nebezpečí a běží s intenzitou podle svého zdravotního stavu a kondice.

Letos na základě přání našich nejstarších účastníků, nově zařazujeme kategorii Muži
nad 70 let (MV4). Kategorie bude vypsána pro závod na 5 km.

Konec prezentací na jednotlivé kategorie je 15 minut před startem, prosíme přihlašujte se včas.

2019 – 2020

 

Kategorie:

 • Přípravky: ročníky narození 2009–2010
 • 1 km: žákyně mladší (ŽkyM), žáci mladší (ŽciM) nar. 2007–2008
 • 1,5 km: žákyně starší (ŽkyS), žáci starší (ŽciS) nar. 2005–2006
 • 5 km:
  • dorostenky (Dky), dorostenci (Dci) nar. 2003–2004

   juniorky (Jky), junioři (Jři) nar. 2001–2002

  • ženy (Ž) nar. 1981–2000, veteránky 1 (ŽV1) nar. 1971–1980,

  • veteránky 2 (ŽV2) nar. 1961–1970,

  • veteránky 3 (ŽV3) nar. 1960 a dříve

  • veteráni 4 (MV4) nar. 1950 a dříve

 • 10 km: muži (M) nar. 1981–2000, veteráni (MV1) nar. 1971–1980,

  veteráni 2 (MV2) nar. 1961–1970, veteráni 3 (MV3) nar. 1951 – 1960

Vyhodnocení seriálu:

Žactvo a nejstarší přípravky jsou bodovány podle pořadí v cíli: 1. místo – 100 b.;

2. místo – 95 b.; 3. místo – 91 b.; 4. místo – 88 b.; 5. místo – 86 b a každý další

o 1 bod méně než předchozí.

Ostatní kategorie v závodech na 5 a 10 km jsou bodovány podle absolutního

umístění v daném závodě: 1. místo – 500 b.; 2. místo – 490 b.; 3. místo – 481 b.;

4. místo – 473 b.; 5. místo – 466 b.; 6. místo – 460 b.; 7. místo – 455 b.;

8. místo – 451 b.; 9. místo – 448 b.; 10. místo – 446 b.

a každý další získává o 1 bod méně než předchozí.

Minimální počet je 10 bodů za závod, to ovšem neplatí v případě, že závodník závod vzdá. Celkové pořadí v seriálu je dáno součtem nejvyšších získaných bodů 6ti z 10ti závodů. Při shodě dosažených bodů rozhoduje o pořadí nejlepší dosažené umístění

Jako již tradičně, bude čekat na účastníky deseti závodů oblečení od našeho partnera firmy ATEX. Podrobné informace budou dostupné na závodech BBP na samostatném informačním letáčku.
Výsledky všech závodu dostupné on-line, ihned na webu www.atletikauni.cz.

21. ročník
Brněnský běžecký pohár

BBP JE BĚŽECKÝ SERIÁL,

který se skládá - již po desáté v řadě

Z DESÍTI DÍLČÍCH ZÁVODŮ.

Facebook

© 2019

 

 

 

BĚŽECKÝ SERIÁL

 • BĚH O POHÁR JEHNIC - Běh 17. listopadu
 • MIKULÁŠSKÝ BĚH - Okrouhlá
 • VRANOVSKÝ ŽLEB
 • ŠTĚPÁNSKÝ BĚH - Syrovice
 • KUŘIMSKÝ KROS
 • RADOSTICKÁ NEREZOVÁ DESÍTKA
 • RÁJECKÁ DESÍTKA
 • MODŘICKÝ POHÁR
 • BĚH KOLEM MYSLIVNY
 • BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

BBP NEJSOU POUZE ZÁVODY
PRO AKTIVNÍ REGISTROVANÉ BĚŽCE,

ale i pro širokou veřejnost,
která se jej ve stále
zvýšené míře účastní.

21. ročník Brněnský běžecký pohár | All rights reserved © 2019 KAP CZ, s.r.o., Cupákova 6, 621 00 Brno, Czech Republic