PRAVIDLA a ROZPIS BBP

Startovné 100Kč pro každého účastníka.
Časový rozvrh je pro všechny závody jednotný

Prezentace: 8.00 hod.
Start:   9.00 hod. – starší žactvo
             9.15 hod. – mladší žactvo
             9.30 hod. – přípravky (ostatní kategorie mladších přípravek budou dle pořadatele od 9.40)
             10.30 hod. – Dky; Dci; Jky; Jři; Ž; ŽV; MV4 start na 5km
             11.15 hod. – M; MV1; MV2; MV3 start na 10km

Předplatitelé BBP
• je možné se za 1000 Kč pouze na prvním závodě v Jehnicích (+ 500 Kč záloha na číslo) registrovat na všechny závody BBP
• závodník obdrží číslo s čipem, které si nechává po celou dobu seriálu a které se bude vracet na posledním závodě
• nemusí se na dalších závodech opětovně registrovat (příjde s číslem a běží)
• předplatitelé z minulého ročníku si za doplatek 100 Kč převedli registrace na letošek do 30.4.2021 a platí pro ně, že se také nemusí registrovat a běží
• kdo nedoplatil, ani číslo nevrátil, může startovní číslo vrátit na prvním závodě BBP, kde mu bude vrácena záloha 500 Kč

 

Občerstvení
• na závodech bude zajištěn prodej kávy a drobného občerstvení od našeho oficiálního partnera KAPULUS COFFEE
• balíčky pro závodníky budou zajišťovány na základě aktuálních covidových opatření
• pitný režim bude zajištěn na všech závodech, pouze do vlastních kelímků, případně možnost zapůjčení kelímku BBP s vratnou zálohou 20 Kč na místě

Žactvu je povoleno zúčastnit se závodu na 5km s řádným bodováním ovšem za příslušnou starší kategorii. Dorostenci
a junioři se mohou zúčastnit 10km závodu s řádným bodováním také za příslušnou starší kategorii. Dorostenky, juniorky a ženy se mohou zúčastnit 10 km závodu, a muži mohou startovat na 5km trati. Nebudou však bodováni.

 

Závody BBP jsou veřenosti přístupné a nejsou limitovány žádným omezením. Každý se zde zúčastňuje na vlastní nebezpečí a běží s intenzitou podle svého zdravotního stavu a kondice. Všichni účastníci musí splňovat aktuálně platné hygienické normy
a anticovidová opatření.

Konec prezentací na jednotlivé kategorie je 15 minut před startem,prosíme přihlašujte se včas.

Kategorie:
Přípravky: ročníky narození 2012–2013
1km: žákyně mladší (ŽkyM), žáci mladší (ŽciM) nar. 2010–2011
1,5km: žákyně starší (ŽkyS), žáci starší (ŽciS) nar. 2008–2009
5km:     dorostenky (Dky), dorostenci (Dci) nar. 2006–2007
              juniorky (Jky), junioři (Jři) nar. 2004–2005
              ženy (Ž) nar. 1984–2003, veteránky 1 (ŽV1) nar. 1974–1983,
              veteránky 2 (ŽV2) nar. 1964–1973,
              veteránky 3 (ŽV3) nar. 1963 a dříve
              veteráni 4 (MV4) nar. 1953 a dříve
10km:   muži (M) nar. 1984–2003, veteráni (MV1) nar. 1974–1983,
              veteráni 2 (MV2) nar. 1964–1973, veteráni 3 (MV3) nar. 1954-1963

Vyhodnocení seriálu:
Žactvo a nejstarší přípravky jsou bodovány podle pořadí v cíli: 1. místo – 100 b.;
2. místo – 95 b.; 3. místo – 91 b.; 4. místo – 88 b.; 5. místo – 86 b a každý další
o 1 bod méně než předchozí.

Ostatní kategorie v závodech na 5 a 10km jsou bodovány podle absolutního umístění
v daném závodě: 1. místo – 500 b.; 2. místo – 490 b.; 3. místo – 481 b.; 4. místo – 473 b.;
5. místo – 466 b.; 6. místo – 460 b.; 7. místo – 455 b.;
8. místo – 451 b.; 9. místo – 448 b.; 10. místo – 446 b.
a každý další získává o 1 bod méně než předchozí.

Minimální počet je 10 bodů za závod, to ovšem neplatí v případě, že závodník závod vzdá.
Celkové pořadí v seriálu je dáno součtem nejvyšších získaných bodů 6ti z 10ti závodů.
Při shodě dosažených bodů rozhoduje o pořadí nejlepší dosažené umístění.

24. ročník
Brněnský běžecký pohár

BBP JE BĚŽECKÝ SERIÁL,

který se skládá - již po dvanácté v řadě

Z DESÍTI DÍLČÍCH ZÁVODŮ.

Facebook

© 2020

 

 

 

10. závod Brněnského běžeckého poháru

 

Jarní běh DOUBRAVY

BĚŽECKÝ SERIÁL

  • BĚH O POHÁR JEHNIC - Běh 17. listopadu
  • MIKULÁŠSKÝ BĚH - Okrouhlá
  • VRANOVSKÝ ŽLEB
  • ŠTĚPÁNSKÝ BĚH - Syrovice
  • KUŘIMSKÝ KROS
  • RADOSTICKÁ NEREZOVÁ DESÍTKA
  • RÁJECKÁ DESÍTKA
  • MODŘICKÝ POHÁR
  • BĚH KOLEM MYSLIVNY
  • BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

BBP NEJSOU POUZE ZÁVODY
PRO AKTIVNÍ REGISTROVANÉ BĚŽCE,

ale i pro širokou veřejnost,
která se jej ve stále
zvýšené míře účastní.

24. ročník Brněnský běžecký pohár | All rights reserved © 2019 KAP CZ, s.r.o., Cupákova 6, 621 00 Brno, Czech Republic